Kontakt

Ubytovanie u Jandurových Blatná 339/100
027 32 Habovka
+421 907 109 376 ubytovanie@jandura.sk